Magelanki siwogłowe (Chloephaga poliocephala)


Galeria filmów

mov07c.flv
mov092.flv
mov07c.flv
mov092.flv